De buur-bungalow. Het is toch mieters recreééren daaro, in het recratiebungalowpark. De hele dag uitzicht over het weiland: het spektakel van een onophoudelijk door kievieten belaagde reiger. En dan, op een onbewaakt moment tussen twee aanvallen in (imigranten toch eigenlijk, die kievieten en grutto's, buitenlanders die hier alleen even komen broeden en meteen het hele weiland inclusief sloot opeisen voor de veiligheid van hun kroost) ziet'ie in de gauwigheid kans zo'n lekker kikkertje uit de sloot te snaaien.